Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Badkamerexpert Pacarizi en de diensten.
De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.
Onjuistheden en onvolledigheden zijn niet uit te sluiten. Badkamerexpert Pacarizi kan dan ook niet instaan voor de volledigheid van de informatie.
De informatie op deze website wordt door Badkamerexpert Pacarizi geleverd zonder enige garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.
Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Badkamerexpert Pacarizi niet aansprakelijk is voor enigerlei schade als gevolg van – onder meer – onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, het door Badkamerexpert Pacarizi via deze website verstrekte informatie, adviezen, ideeën en/of materiaal dat getoond wordt.
Tevens aanvaardt Badkamerexpert Pacarizi geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door Badkamerexpert Pacarizi via deze website of anderszins langs elektronische weg.